Blog
Podatki

Kilka uwag na temat sprawozdań finansowych

Do złożenia rocznego sprawozdania finansowego są zobligowane osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które stosują w pełnym zakresie przepisy ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości na podmioty gospodarcze nakładany jest obowiązek inwentaryzacji majątku na ostatni dzień roku obrotowego. Inwentaryzacja, która przeprowadzana jest drogą potwierdzenia sald, polega na otrzymaniu od kontrahentów lub banków potwierdzeń prawidłowości w księgach rachunkowych o stanie aktywów.

Otrzymanie faktury WNT z opóźnieniem, a obowiązek podatkowy VAT

Zdarza się, że polski podatnik dokonując zakupu towarów od dostawcy unijnego musi długo czekać na wystawioną fakturę dokumentującą zrealizowaną transakcję. W związku z tym powstaje problem z rozliczeniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy nie posiada on dokumentu zakupu.

Wypożyczanie aut za granicą i „podatek u źródła”

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zajmującą się wynajmem samochodów za granicą kraju istnieje konieczność ponoszenia kosztu, jakim jest czynsz najmu samochodów wypożyczanych przez podatników. Ustawa o podatku od towarów i usług bierze w tym przypadku pod uwagę rozliczenie importu usług. Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, krótkoterminowy wynajem samochodów, jeżeli jego okres nie przekracza 30 dni, miejscem świadczenia usług jest to miejsce, w którym usługobiorca dysponuje danym środkiem transportu.

Czy sprzedaż gruntu, jako otrzymanej darowizny, zostaje zwolniona z podatku w celu finansowania budowy nieruchomości?

Zasady, jakie stosuje się do umowy darowizny regulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (zwanej dalej „k.c.”). Konsekwencje podatkowe takiej czynności regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipa 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).W przypadku, kiedy podatnik zostaje obdarowany przez swoich rodziców działką budowlaną, ma prawo do jej sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych z niej środków finansowych na budowę domu lub spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Zmiany w podatku VAT w 2015 r.

Rok 2014 dla polskich podatników okazał się przełomowy, jeśli chodzi o zmiany w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), (zwanej dalej: „podatkiem VAT”). Otóż okazuje się, że ustawodawca planuje kolejne zmiany w podatku VAT, które nastąpią w 2015 r.

Co się firmom bardziej opłaca? Darowizna czy sponsoring?

Prowadząc działalność gospodarczą podmioty zazwyczaj nastawione są na osiąganie wielu korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy decydują się na przekazanie środków pieniężnych czy też przedmiotów majątkowych innemu podmiotowi, wówczas mają prawo odliczyć ich wartość od przychodu. Zatem, aby tego dokonać powinny spełnić szereg określonych warunków. Jednym z takich warunków jest to, że darowizna powinna być przeznaczona na ściśle określony cel charytatywny.

Nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej

Nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej przewiduje m.in. zmiany dotyczące podatku od świadczonych w UE usług telekomunikacyjnych. Podstawowym celem ustawy jest implementacja do polskich przepisów zmian w prawie unijnym. Chodzi m.in. o decyzję Rady Europejskiej z 2012 r., która postanowiła, że od 1 stycznia 2014 r. francuska wyspa Majotta będzie posiadała status tzw. regionu najbardziej oddalonego, zamiast statusu kraju i terytorium zamorskiego. Wyłączenie Majotty z terytorialnego zakresu stosowania dyrektyw dotyczących VAT zrodziło konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich, w tym także ustawy o podatku od towarów i usług”.

  Kontakt

  Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

  Warszawa

  ul. Piękna 24/26A lok. 1
  00-549 Warszawa

  Tel./Fax: +48 22 213 16 10
  Tel. kom.: +48 661 839 128

  Radom

  ul. 11 Listopada 10A
  26-609 Radom

  Tel./Fax: +48 48 364 69 32
  Tel. kom.: +48 798 139 259

  Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

  NIP: 7962573435
  REGON: 141455843

  Rachunek bankowy:
  Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

  Partner Zarządzający - Radca Prawny

  Paweł Strzałkowski

  Tel. kom.: +48 785 188 831

  E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

  W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.