Blog
Prawo

Regulamin pracy po nowemu

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pracodawca zatrudniający minimum 50 pracowników, będzie zobowiązany opracować i wdrożyć regulamin pracy i płacy. Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył pracodawcy objętego układem zbiorowym pracy.

Rozwód, a forma aktu notarialnego

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość zakończenia związku małżeńskiego przed notariuszem (Łotwa), czy też korzystając z drogi administracyjnej (Dania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa rodzinnego w Polsce małżonkowie mogą rozwieść się, czy też wnosić o separację prawną jedynie przed sądem (musi odbyć się co najmniej jedna rozprawa).

Należyte prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacji płacowej oraz akt osobowych pracowników. Za uchybienie temu obowiązkowi przepisy wyżej wymienionej ustawy przewidują odpowiedzialność za wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 6 Kodeksu pracy).

Urlop rodzicielski również dla ojców

Niebawem uprawnionym do skorzystania z urlopu rodzicielskiego będzie także ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w przypadku: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 213 16 10
Tel. kom.: +48 661 839 128

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel./Fax: +48 48 364 69 32
Tel. kom.: +48 798 139 259

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.