Specjalizacje

Obsługa Prawna Firm

Rzeczywistość gospodarcza charakteryzuje się w obecnych czasach dużą dynamiką i stawia coraz to nowe wyzwania przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnych obszarach. Istotnym problemem w prowadzeniu biznesu jest znaczne nagromadzenie, stopień skomplikowania i częste zmiany przepisów prawnych. W tym zakresie Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje Klientom pomoc.

Obsługa prawna firm realizowana jest przez adwokatów i radców prawnych kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etosu zawodowego. Wsparcie opiera się na udzielaniu porad pisemnych i ustnych, sporządzaniu stosownych dokumentacji, przygotowywaniu opinii oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Kancelaria VERBA-LEX występuje także w roli pełnomocnika firmy w sprawach pracowniczych oraz wobec instytucji takich jak ZUS, GUS, NBP. Możemy zaoferować pomoc doraźną, jak również zapewniamy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców, w zakresie prac dostosowanym do indywidualnych potrzeb firmy. Szczegóły współpracy ustalane są podczas wstępnych konsultacji, przy czym warunki można renegocjować zarówno ograniczając bądź poszerzając zakres usług realizowanych przez kancelarię.

 • Prawo korporacyjne
  Więcej

  Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami udzielając wsparcia w ramach prawa korporacyjnego, w szczególności zapewnia obsługę prawną firm w trakcie procesów m.in. tworzenia i przekształcania spółek, tworzenia fundacji i stowarzyszeń.

 • Zakładanie spółek
  Więcej

  Wsparcie kancelarii w zakładaniu spółki od spisania umowy przez rejestrację po dokonanie odpowiednich zgłoszeń.

 • Prawo umów
  Więcej

  Nasi prawnicy wspierają przedsiębiorców w trakcie podejmowanych transakcji handlowych. Do czynności często przez nich wykonywanych należy przygotowywanie i negocjowanie umów, zabezpieczanie realizacji umów, weryfikacja dokumentacji.

 • Nieruchomości
  Więcej

  Jednym z głównych obszarów działalności kancelarii jest prawo dotyczące nieruchomości. W tym zakresie również zapewniamy obsługę prawną firm budowlanych, deweloperskich, prywatnych inwestorów, Spółdzielni Mieszkaniowych, itd.

 • Własność intelektualna i przemysłowa
  Więcej

  W ramach obsługi prawnej biznesu nasi prawnicy mogą zaoferować wsparcie w zakresie praw autorskich, własności intelektualnej i mediów poprzez m.in. doradztwo przy przenoszeniu praw własności, czy opiniowaniu kampanii reklamowych.

 • Prawo upadłościowe
  Więcej

  Firma VERBA-LEX proponuje doradztwo w sprawach związanych z prawem upadłościowym, a także naprawczym i restrukturyzacją zadłużenia. Podejmujemy się między innymi prowadzenia negocjacji , opracowywania strategii restrukturyzacji, sporządzania wniosków o upadłość, itp.

 • Prawo zamówień publicznych
  Więcej

  W ramach obsługi prawnej firm kancelaria wspiera przy przygotowywaniu dokumentacji, doradztwie, reprezentowaniu Klientów przed KIO i sądami, a także opracowywaniu aktów dotyczących postępowania w obrębie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo pracy
  Więcej

  Prawnicy VERBA-LEX udzielają pomocy przedsiębiorcom w zakresie między innymi ubezpieczeń społecznych oraz indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy. Uczestniczymy w newralgicznych momentach fuzji i przejęć, negocjowaniu pakietów socjalnych.

 • Prawo reklamy i promocji
  Więcej

  Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności marketingowej oraz oferuje przedsiębiorcom pomoc przy ich opiniowaniu, ocenie założeń marketingowych, czy negocjowaniu umów o obsługę kampanii reklamowych.

 • Audyty prawne Due dilligance
  Więcej

  Realizując obsługę prawną firm możemy dla naszych Klientów wykonać audyty. Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa ma na celu wykazanie mocnych i słabych stron, a także zweryfikowanie podejmowanych czynności na tle obowiązującego ustawodawstwa.

 • Prawo informatyczne i telekomunikacyjne
  Więcej

  Rozbudowujący się sektor telekomunikacji i technologii IT oraz obostrzenia prawne w tym zakresie przyczyniły się do zaoferowania przedsiębiorcom również w tym obszarze wsparcia. Nasi prawnicy proponują doradztwo i pomoc małym, średnim oraz dużym firmom.

 • Prawo ubezpieczeniowe
  Więcej

  Kancelaria VERBA-LEX oferuje pomoc prawną zakładów ubezpieczeniowych poprzez reprezentację przed organami nadzoru, sądami powszechnymi, czy w sprawach spornych z tytułu umów ubezpieczeniowych. Wspieramy zakłady krajowe i zagraniczne.

 • eCommerce
  Więcej

  W ramach obsługi prawnej firm oferujemy szeroki zakres usług z zakresu E-commerce. Wspieramy naszych Klientów w zakresie m.in. przygotowywania regulaminu świadczeń, informacji o polityce prywatności, czy wydawaniu opinii.

 • Procesy sądowe i arbitrażowe
  Więcej

  Nasi adwokaci i radcowie prawni w ramach obsługi prawnej firm reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Arbitrażowym – w roli pełnomocnika w postępowaniach dotyczących różnych gałęzi prawa.

 • Prawo energetyczne
  Więcej

  Oferujemy wsparcie w zakresie prawa energetycznego przedsiębiorcom z sektora małych, średnich i dużych firm. Udzielamy pomocy przy realizacji transakcji oraz zawieraniu umów w sektorze energetycznym. Zapewniamy doradztwo w obszarze energetyki odnawialnej.

 • Prawo konkurencji
  Więcej

  Współpracujemy z firmami z różnych branż w zakresie przepisów zwalczających nieuczciwą konkurencję. Udzielamy porad odnośnie praktyk konkurencji, zapewniamy doradztwo i reprezentujemy przed Prezesem UOKiK oraz przed KE.

 • Prawo konsumenckie
  Więcej

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa ochrony konsumentów w różnego rodzaju branżach. Występujemy także w roli pełnomocników przed Urzędami Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również reprezentujemy przed Rzecznikiem Finansowym.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 213 16 10
Tel. kom.: +48 661 839 128

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel./Fax: +48 48 364 69 32
Tel. kom.: +48 798 139 259

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.