Zespół

Paweł Strzałkowski

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Radca Prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, prawie finansowym i ubezpieczeniowym oraz prawie nieruchomości. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. W swojej działalności zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tworzenia spółek i zagadnień grup kapitałowych, w tym również na gruncie prawa podatkowego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze firm z branży finansów (m.in. firmy pożyczkowe, leasingowe) i ubezpieczeń, przemysłu, FMCG, ochrony osób i mienia, transportu, spedycji i logistyki, reklamy oraz budownictwa i nieruchomości działających na terenie Polski i UE (Niemcy, Estonia, Łotwa) jak i poza UE (Ukraina, Gruzja).

Dyrektor Departamentu Prawnego w instytucji pożyczkowej — MiniCredit Sp. z o.o. w latach 2011-2017, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.

Uczestniczył oraz nadzorował wiele projektów w/s implementacji innowacyjnych rozwiązań prawno-finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Przeprowadza procesy due dilligence, inwestycyjne, a także związane z prawną obsługą transakcji na rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą branżową.

Wielokrotnie reprezentował instytucje finansowe przed organami nadzoru we wszelkich sprawach związanych z działalnością operacyjną oraz zmianami struktury kapitałowej.

Doradza Klientom w profesjonalnym obrocie handlowym, a także opiniuje oraz przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne, reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach oraz sporach sądowych. Nadzoruje przeprowadzanie audytów prawnych.

W Kancelarii odpowiedzialny jest także za współpracę z podmiotami gospodarczymi w związku z dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. Z powodzeniem prowadzi również sprawy procesowe z zakresu prawa medycznego dotyczące błędów lekarskich oraz ubezpieczeń majątkowych, w szczególności dochodzenia odszkodowań majątkowych i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków.

Z powodzeniem prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz postępowania egzekucyjne na rzecz Klientów Kancelarii z różnych branż.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (Legal English), w stopniu zaawansowanym.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 213 16 10
Tel. kom.: +48 661 839 128

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel./Fax: +48 48 364 69 32
Tel. kom.: +48 798 139 259

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner zarządzający

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.