KIRP
Język polski English language

Blog

Samochód do użytku mieszanego 50% - 100% odliczenia podatku VAT

Status samochodu decyduje o odpowiedniej kwalifikacji ponoszonych podatków. Dlatego też koszty samochodu mogą być rozliczane przez przedsiębiorców, którzy są jego właścicielami, współwłaścicielami, wynajmującymi lub użyczającymi. Rozliczanie podatku dochodowego od wydatków na samochód może przebiegać w dwojaki sposób – kilometrówka lub samochód firmowy, czyli wpisany do środków trwałych.

Kilometrówka służy do rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów firmowych, dla których należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Prowadzona ewidencja wskazuje na liczbę kilometrów przejechanych do celów firmowych, którą mnoży się przez stawkę określoną w przepisach. Wynik tej ewidencji to limit kosztów samochodu, które można rozliczyć. Taki mechanizm nie zezwala jednak na rozliczanie w kosztach amortyzacji samochodu.

Natomiast samochód firmowy to pojazd wpisany do ewidencji środków trwałych, czyli należący do firmy. W tym przypadku zakłada się, że taki samochód nie służy do celów prywatnych, dlatego też można rozliczać jego koszty bez żadnych ograniczeń. W tych kosztach może znaleźć się również amortyzacja, która obrazuje zużycie samochodu w firmie. Amortyzacja to inaczej mechanizm rozliczania „na raty” wydatku na zakup samochodu.

Pod względem przepisów podatku VAT zasady są zupełnie odmienne. Przepisy przewidują, że samochód służy w 100% do celów firmowych lub do celów mieszanych.

Przedsiębiorca, który przeznacza samochody wyłącznie na cele firmowe, może odliczyć od ich zakupu i wydatków na części oraz paliwo 100% VAT. Dokonać tego można spełniając szereg warunków m.in. zgłosić samochód do urzędu skarbowego formularzem VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu do celów VAT.

Samochód do celów mieszanych, to pojazd po części służący w firmie, a po części do celów prywatnych. Taki pojazd pozwala rozliczać 50% VAT-u od zakupu i od wydatków na części, serwis, akcesoria, itp. Rozliczanie 50% VAT-u nie wymaga ani zgłaszania samochodu do urzędu skarbowego, ani prowadzenia ewidencji przebiegu.

Odliczanie 50% podatku VAT oznacza, że samochód wykorzystywany jest po części do celów firmowych i po części do celów prywatnych. Natomiast rozliczanie w kosztach amortyzacji samochodu firmowego wpisanego do środków trwałych wyklucza użytek prywatny.

Założenie, że samochód firmowy jest zarazem amortyzowany i wykorzystywany do celów prywatnych nie jest dobrym pomysłem, ponieważ przepisy tego nie dopuszczają. Nawet jeżeli przedsiębiorca rozlicza od samochodu firmowego tylko 50% VAT-u.

Wobec powyższego należy przygotować odpowiednią argumentację na wypadek zakwestionowania rozliczonych kosztów i amortyzacji takiego samochodu. Niezbędne są dodatkowe dowody potwierdzające, że zakup benzyny faktycznie był poniesiony w związku z prowadzeniem działalności (np. zakup benzyny w niedzielę i święta może sugerować coś przeciwnego). Ponadto stwierdzenie, że rozlicza się 50% VAT-u z uwagi na obawę, że pojawi się konieczność użycia samochodu prywatnie. Jednocześnie spełnienie kryteriów dla odliczania 100% VAT jest zbyt uciążliwe i kosztowne, dlatego rozlicza się 50% VAT-u, mimo że samochód służy tylko celom firmowym. Dodatkowym niekorzystnym argumentem do zakwestionowania przez Urząd Skarbowy, to prowadzenie działalności w mieszkaniu, co wyklucza rozliczanie 100% VAT-u.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.