KIRP
Język polski English language

Blog

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – powoływać czy nie?

Zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, powołanie ABI – organu doradczego - jest dobrowolne.

Niemniej, należy mieć na uwadze, iż od dnia 25 maja 2018 r. powyższa sytuacja ulegnie zmianie. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, które wówczas zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wiele podmiotów przetwarzających dane osobowe będzie zobligowanych powołać ABI – tj. Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Główną zaletą powołania ABI jest ograniczenie ryzyka kontroli „z urzędu” ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: „GIODO”). Nadto, w oczach GIODO, fakt powołania i zgłoszenia ABI do rejestru GIODO przez podmioty przetwarzające dane osobowe, oznacza domniemanie zgodnego z prawem przetwarzania danych w tychże podmiotach.

Do głównych obowiązków ABI i IOD należy:

W odniesieniu do rozporządzenia o ochronie danych, które wejdzie w życie w maju 2018 r., do głównych obowiązków IOD będzie należało m.in:

Konkludując, w celu ograniczenia ryzyka kontroli ze strony GIODO, a zwłaszcza w celu prawidłowego, zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa, zasadnym jest powołanie ABI, a od maja 2018 r. IOD.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.