KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Kancelaria Prawna VERBA-LEX specjalizuje w kompleksowej obsłudze prawnej biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa umów, prawa nieruchomości, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa reklamy i promocji, prawa zamówień publicznych, prawa informatycznego i telekomunikacyjnego, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa finansowego oraz rozwiązywania sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed krajowymi sądami arbitrażowymi.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa ochrony danych osobowych i windykacji należności.

Na rzecz osób fizycznych świadczymy pomoc prawną w sprawach z zakresu: 

Nasza pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.