KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje profesjonalną pomoc w sprawach o rozwód, separację, a także świadczy usługi i porady prawne z bardzo szerokiej dziedziny, jaką jest prawo rodzinne w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów oraz zasądzenia alimentów.

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd, który może zapaść na żądanie jednego lub obojga małżonków. Może zostać orzeczony tylko i wyłącznie, gdy między współmałżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Udzielając Państwu pomocy prawnej związanej z rozwodem, adwokat rodzinny wskaże, jak napisać pozew rozwodowy, jak ustalić winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz zajmie się reprezentowaniem Państwa w sądzie, w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Wraz z założeniem sprawy o rozwód, zachodzi często potrzeba uregulowania także innych istotnych kwestii, np.: dotyczących  władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, alimentów, czy też rozstrzygnięcia o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Nasz adwokat od rozwodów doradzi Państwu w kwestiach dotyczących wysokości alimentów, możliwości wnoszenia o zmianę ich wysokości oraz  gromadzenia odpowiednich środków dowodowych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż  prawnicy naszej Kancelarii z pełnym sukcesem prowadzą sprawy rozwodowe na terenie miasta Warszawy, Łodzi i Radomia.

Poza prowadzeniem spraw o rozwód i separację, działając jako doświadczona Kancelaria, udzielamy porad prawnych, a także zajmujemy się reprezentowaniem naszych Klientów przed sądem w sprawach rodzinnych, które dotyczą:

Sprawy rodzinne dotyczące małoletnich dzieci, a zwłaszcza te o ustalenie kontaktów, czy też dotyczące władzy rodzicielskiej, należą do kategorii spraw bardzo delikatnych i często bardzo skomplikowanych. Należy zaznaczyć, że prawo do kontaktów z dzieckiem ma nie tylko rodzic ale także przysługuje ono dziadkom, rodzeństwu oraz powinowatym, którzy sprawowali nad dzieckiem opiekę przez dłuższy czas. Adwokat rodzinny udzieli Państwu porady, jak sporządzić wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także w razie zmiany sytuacji rodzinnej wystąpi z wnioskiem o zmianę kontaktów. W przypadku, gdy rodzic będzie utrudniał już uregulowane kontakty z dzieckiem, nasi prawnicy udzielą stosownych rad, jak przeprowadzić tzw. egzekucję kontaktów, występując z wnioskiem do sądu o zagrożenie nakazem zapłaty.

Adwokat od spraw rodzinnych udzieli także pomocy przy prowadzeniu spraw o podział majątku po rozwodzie. Zajmiemy się także opracowaniem majątkowych umów małżeńskich oraz poprowadzimy negocjacje w celu ugodowego podziału wspólnego majątku małżonków. Reprezentując Państwa przed sądem, doradzimy na każdym etapie podziału majątku wspólnego w zakresie:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.