KIRP
Język polski English language

Zespół

Paweł Strzałkowski

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, m.in. w R. Smoktunowicz & L. Falandysz sp. k. oraz prokuraturze rejonowej, sądach rejonowych i okręgowym. 

W latach 2011-2017 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w firmie pożyczkowej — MiniCredit sp. z o.o. — wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej. 

W Kancelarii zarządza i nadzoruje pracę podległego zespołu prawników. Stara się, aby usługi prawne świadczone przez niego oraz jego współpracowników były na jak najwyższym poziomie. Służy wsparciem dla Klientów, mając na względzie ich dobro, zadowolenie i sukces w biznesie.   

W swojej działalności zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tworzenia spółek i zagadnień grup kapitałowych, w tym również na gruncie prawa podatkowego.

Doradza w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych (zakładanie i obsługa spółek offshore).

Opiniuje i przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne.

Uczestniczył oraz nadzorował wiele projektów w/s implementacji innowacyjnych rozwiązań prawno-finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Przeprowadza procesy due dilligence, inwestycyjne, a także związane z prawną obsługą transakcji na rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą branżową.

Wielokrotnie reprezentował instytucje finansowe przed organami nadzoru we wszelkich sprawach związanych z działalnością operacyjną oraz zmianami struktury kapitałowej (UOKiK, KNF, Rzecznik Finansowy).

Zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji. Pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłego Inspektora Ochrony Danych. Doradza Klientom w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym zakresie szkolenia. Współpracuje m.in. z międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność finansową, ubezpieczeniową, motoryzacyjną opracowując dla nich i wdrażając wewnętrzne procedury, dokumentacje oraz sporządzając opinie.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów biznesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Występuje w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej.

W Kancelarii odpowiedzialny jest także za współpracę z podmiotami gospodarczymi w związku z dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. 

Klientów indywidualnych reprezentuje w sprawach z zakresu prawa medycznego (błędy lekarskie) oraz z zakresu ubezpieczeń majątkowych, w szczególności dochodzenia odszkodowań majątkowych i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (Legal English), w stopniu zaawansowanym.

 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 503 435 188

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.