KIRP
Język polski English language

Zespół

Paweł Strycharski

Radca Prawny

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego, prawa konsumenckiego, pozyskiwania kapitału na inwestycje, funduszy europejskich.

Autor licznych publikacji, raportów, opinii typu foresight sporządzanych na zlecenie organów administracji państwowej i przedsiębiorców.

W swojej działalności zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tworzenia spółek i zagadnień grup kapitałowych. Ponadto, prowadzi bieżącą asystę dla kadry menedżerskiej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca wykonawców oraz zamawiających.

Doradza Klientom w profesjonalnym obrocie handlowym, a także opiniuje i przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne, reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), a także w postępowaniach administracyjnych przed UOKiK, KIO, UKE.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (Legal English), w stopniu zaawansowanym.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.