KIRP
Język polski English language

Zespół

Anna Mikołajczyk

Adwokat

Adwokat Anna Mikołajczyk specjalizuje się w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych. Reprezentuje Klientów na etapie postępowania przygotowawczego (Policja, Prokuratura, ABW, CBA) oraz przed sądami wszystkich instancji.

Klientów indywidualnych reprezentuje także w sporach cywilnych i ubezpieczeniowych (m.in. reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań majątkowych oraz zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania od zakładów ubezpieczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków komunikacyjnych).

Z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza dotyczące postępowań rozwodowych, alimentacyjnych, z zakresu opieki nad dzieckiem oraz dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich i podziału majątku.

Współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi rodzinę, między innymi w ramach procesów związanych z opieką nad małoletnimi, psychologami, psychoterapeutami, współdziałającymi w ramach procesów rodzinnych w walce o prawa rodzica do opieki i wychowania dziecka, jak również ustalenie kontaktów.

W Kancelarii odpowiedzialna jest także za współpracę z podmiotami gospodarczymi w związku z dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. Kieruje i koordynuje zadaniami zespołu pracowników specjalizującego się w masowej obsłudze windykacyjnej instytucji finansowych i spółek prawa handlowego. Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych, w tym w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz egzekucją.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.