KIRP
Język polski English language

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne
Ius est ars boni et aequi

Wielu wie dużo, nikt wszystkiego
Multi multa sciunt, nemo omnia

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo

Kancelaria Prawna VERBA-LEX

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych, głównie spółek, agencji pracy tymczasowej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji oraz stowarzyszeń, jak i podmiotów z sektora MŚP oraz z sektora publicznego, a także reprezentujemy osoby fizyczne w obszarze prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego nieletnich, prawa cywilnego i rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty, podział majątku) oraz dochodzenia odszkodowań będących następstwem wypadków komunikacyjnych. Świadczymy również kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych, w tym realizacji audytów zgodności i bezpieczeństwa teleinformatycznego (testy penetracyjne), opracowywania dokumentacji oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla firm i instytucji różnorodnych branż. Wspieramy firmy w skutecznym rozwoju działalności i osiąganiu sukcesów w biznesie.

Kancelaria Prawna VERBA-LEX posiada swoje biura w Warszawie, Łodzi i Radomiu, jednak usługi świadczymy na terenie całego kraju. Zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, prawnicy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prawa, a także eksperci do spraw ochrony danych osobowych. Śledzenie bieżących zmian w ustawodawstwie umożliwia działanie zgodne z aktualnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym postępowaniu. Ponadto każdy prawnik VERBA-LEX respektuje tajemnicę zawodową, zapewniając ochronę danych i informacji pozyskanych w trakcie współpracy oraz po jej wygaśnięciu.

Kancelaria udziela pomocy w postaci stałej obsługi lub doraźnego wsparcia. Współpracujemy z przedsiębiorcami z sektora małych, średnich oraz dużych firm. Każdy radca prawny, adwokat oraz prawnik Kancelarii Prawnej VERBA-LEX jest uprawniony do udzielania porad prawnych (ustnych i pisemnych), przygotowania opinii prawnych, sporządzenia dokumentacji oraz reprezentowania Klienta przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Więcej

Zespół

Gwarantujemy pomoc prawną specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Specjalizacje

Poznaj nową jakość usług prawnych

Alimenty

Wielu adwokatów zajmuje się sprawami, jakimi są alimenty – jest to również częsty temat rozpraw sądowych. Są one niezbędne nie tylko w razie zasądzenia o rozwodzie, ponieważ można się o nie ubiegać już w trakcie postępowania lub w sytuacji, w której rodzice przebywają w separacji. Możliwe jest również płacenie tych świadczeń na rzecz byłego małżonka. Ze wszystkimi sprawami związanymi z tymi świadczeniami pomoże adwokat – alimenty, ustalenie ich, to sprawy, którymi może się zająć. Inne możliwe do poprowadzenia sprawy to te, których przedmiotem jest podniesienie bądź obniżenie kwoty wypłacanej na rzecz dziecka lub byłego małżonka/byłej małżonki.

Jeśli chodzi o byłych współmałżonków, świadczeń pieniężnych nie może żądać strona, z winy której rozpadł się związek. Jednak, jeśli istnieje sytuacja, w której rozwód odbył się bez orzekania o winie lub z winy obu lub żadnego z byłych małżonków, każde z nich żądać może regularnych świadczeń wypłacanych miesięcznie, jakimi są alimenty. Adwokat z naszej warszawskiej Kancelarii udzieli wsparcia w takiej sprawie, szczególnie jeśli sytuacja zawodowa lub zdrowotna jednego z byłych małżonków uniemożliwia zaspokojenie potrzeb i zadbanie o ewentualne dzieci. Klienci otrzymają także pomoc niezbędną w uzyskaniu takich świadczeń pieniężnych, jakie są niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Zobacz więcej

Prawo Karne

Miejscem, świadczącym wsparcie dla osób, które chcą wytoczyć proces lub też zostały oskarżone jest nasza warszawska Kancelaria. Prawo karne obejmuje szeroki zakres przepisów, w skład którego wchodzą m.in. przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Adwokat od spraw karnych będzie w stanie zaoferować pomoc taką jak doradztwo i reprezentowanie oskarżonego lub pokrzywdzonego w procesie. W przygotowaniu wszystkich niezbędnych pism i dokumentów, Klientów będzie mógł wesprzeć adwokat.

Prawo karne obejmuje m.in. całą gamę procedur związanych z przestępstwami i wykroczeniami w życiu rodzinnym i opiece (takimi jak znęcanie się, zarówno psychiczne, jak i fizyczne lub też niepłacenie alimentów). W Kancelarii w Warszawie możliwe jest również uzyskanie porad w zakresie przestępstw związanych z komunikacją, czyli np. spowodowaniem wypadku drogowego - należy mieć świadomość, że w takich sytuacjach brane są pod uwagę przepisy, które podlegają pod prawo karne. Porady warto zasięgnąć szczególnie w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkód na drodze, jako że jest to ważny aspekt dla całej sprawy. Przestępstwa przeciwko czci, nietykalności cielesnej, czy wolności seksualnej i obyczajowości to poważne czyny zabronione, w których pomoc świadczyć może adwokat. Sprawy karne to skomplikowane procesy, w które powinny być zaangażowane osoby znające się na przepisach.

Zobacz więcej

Rozwód i separacja

Warszawska Kancelaria świadczy wsparcie, obejmujące m.in. przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi, m.in. w postępowaniach o trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Adwokat od rozwodów podejmuje się prowadzenia procesów z orzeczeniem o winie oraz bez, a także postępowań, którego wynikiem może być uchylenie wspólnoty małżeńskiej - separacja. Adwokat z Warszawy oferuje pomoc z zakresu udzielania porad oraz wszelkich czynności, niezbędnych na każdym etapie postępowania.

W zależności od charakteru postępowania, możliwe jest także skorzystanie z innych form wsparcia, jakie świadczy Kancelaria. Rozwody i separacje często powiązane są z koniecznością uwzględnienia czynności, związanych m.in. z podziałem majątku czy ustaleniem władzy rodzicielskiej. Mogą one także wymagać nałożenia obowiązku alimentacyjnego, w czym również pomoże adwokat.

Sprawy rozwodowe prowadzone przez naszą Kancelarię na terenie Warszawy, Radomia i Łodzi mogą wymagać wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa, dlatego zarówno podczas pierwszych etapów, jak i podczas postępowania, pomocne może okazać się wsparcie, jakie oferuje prawnik. Rozwody często łączą się z innymi aspektami związanymi z rozkładem pożycia, szczególnie jeśli para wychowuje razem dzieci. Pomoc w tym zakresie może świadczyć adwokat.

Rozwód i separacja, szczególnie z zarządzeniem o władzy rodzicielskiej, to częste procesy, w których wsparcie może świadczyć zespół z naszego biura.

Zobacz więcej

Prawo Rodzinne

Nasza Kancelaria z siedzibą w Warszawie świadczy wsparcie, jeśli chodzi o znalezienie osoby, jaką jest adwokat. Prawo rodzinne i jego kategorie, które wchodzą w zakres proponowanej przez nas pomocy to małżeńskie ustroje majątkowe, rozwód i separacja, podział majątku, władza rodzicielska i alimenty. Przykładowe postępowania, które mogą wejść w zakres działania to m.in. ustalenie wysokości alimentów, ale także trwały rozkład małżeństwa – wszystkie te postępowania jest w stanie poprowadzić adwokat. Sprawy rodzinne związane z kontaktami byłych małżonków z dziećmi, to również zakres działań, w których świadczymy pomoc. Adwokat od spraw rodzinnych udzieli wsparcia także w przypadkach związanych z ustaleniem ojcostwa, zdobyciem, odebraniem lub ustaleniem władzy rodzicielskiej, a także miejscem zamieszkania dziecka bądź też z zakazem zbliżania się do niego. Procesy związane z podziałem majątku, również wchodzą w zakres proponowanej przez nas pomocy – adwokat rodzinny jest w stanie doradzić i zaplanować postępowanie związane z np. rozliczaniem zobowiązań kredytowych czy nakładów z majątków odrębnych na wspólny (lub ze wspólnych na odrębny) czy też nawiązać współpracę z notariuszem, który podzieli majątek między małżonków.

Zobacz więcej

Outsourcing IOD

Nasza Kancelaria świadczy również wsparcie, jeśli chodzi o outsourcing IOD. Oferowana pomoc to zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych - możliwość zatrudnienia nas, jako warszawskiej Kancelarii, do pełnienia obowiązków nałożonych na IOD, w celu zapewnienia gwarancji przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO. Dzięki temu, przedsiębiorstwo będące naszym Klientem ma pewność, że wszystkie funkcje nałożone na Inspektora są przeprowadzane poprawnie. W zakres tego wchodzi np. sprawdzanie słabych punktów strzeżenia informacji tajnych oraz propozycje zmian, reprezentowanie spółki w zakresie świadczonych usług, a także możliwość konsultacji w razie wątpliwości. Istotne jest także to, że wówczas Klienci uzyskują pomoc we wdrożeniu wymagań odnośnie przepisów RODO. Outsourcing umożliwia również naszej Kancelarii interwencję w sytuacji, gdyby pojawiły się skargi na Klienta mówiące o jego nieprzestrzeganiu przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Kancelaria działa wówczas jako Zewnętrzny Inspektor – dba o informacje tajne, analizuje, kiedy, jak i gdzie takie informacje mogą, a kiedy nie powinny być udostępniane, aktualizuje dokumenty w razie zmian prawnych, oraz szkoli nowych pracowników w tym zakresie.

Zobacz więcej

Windykacja należności

Kancelaria Prawna VERBA-LEX z Warszawy oferuje Klientom kompleksową obsługę wierzytelności z włączeniem procesu, jakim jest ich windykacja należności. Wykorzystujemy skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności.
Jednym z naszych celów jest zapewnienie Klientom kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony transakcji handlowych oraz zagwarantowanie wysokiego standardu usług zarządzania wierzytelnościami i windykacją należności. Kancelaria prowadzi ciągłą współpracę ze specjalistami – takimi jak komornicy, z których usług mogą skorzystać także nasi Klienci.

Wyróżnia się tzw. „miękką” i „twardą” windykację. Pierwsza z nich charakteryzuje się chęcią ustępliwego zakończenia sprawy, przez co głównymi formami nacisku na dłużniku są ostrzeżenia, że jeśli płatności nie zostaną uregulowane, dane dłużnika będą podane do biura informacji gospodarczej. Jest to zazwyczaj forma, którą wybiera się w razie nowego długu i dłużnika. Jeśli jednak to nie poskutkuje, należy przeprowadzić „twardą” windykację - czyli dochodzenie swoich należności z wykorzystaniem poważniejszych środków, takich jak postępowanie sądowe, egzekucyjne lub karne.

Klientami Kancelarii są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w różnych obszarach, zwłaszcza z sektora finansowego (firmy pożyczkowe i leasingowe), nieruchomości (firmy realizujące inwestycje budowlane i projekty budowlane, wynajmujące powierzchnie użytkowe), transportu, spedycji i logistyki (firmy wykonujące przewozy drogowe w relacjach krajowych i międzynarodowych oraz świadczące usługi komunikacji miejskiej).

Obsługujemy Klientów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Łodzi i Radomia, gdzie znajdują się biura Kancelarii. Dzięki temu, mamy możliwość dotarcia i świadczenia pomocy w zakresie windykacji należności jak największej liczbie osób. Również z tego powodu, nasze wsparcie proponujemy w czterech językach - polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Zobacz więcej

Blog

Publikacje, opinie, aktualności

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.