KIRP
Język polski English language

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne
Ius est ars boni et aequi

Wielu wie dużo, nikt wszystkiego
Multi multa sciunt, nemo omnia

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo

Kancelaria Prawna Verba-Lex

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych, głównie spółek, agencji pracy tymczasowej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji oraz stowarzyszeń, jak i podmiotów z sektora MŚP oraz z sektora publicznego, a także osób fizycznych. Świadczymy również kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakesie ochrony danych osobowych, w tym realizacji audytów zgodności, opracowywania dokumentacji oraz pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla firm i instytucji różnorodnych branż. Wspieramy firmy w skutecznym rozwoju działalności i osiąganiu sukcesów w biznesie.

Kancelaria Prawna VERBA-LEX posiada swoje biura w Warszawie i Radomiu, jednak usługi świadczymy na terenie całego kraju. Zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, prawnicy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prawa, a także doradcy podatkowi i eksperci do spraw ochrony danych osobowych. Śledzenie bieżących zmian w ustawodawstwie umożliwia działanie zgodne z aktualnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym postępowaniu. Ponadto każdy prawnik VERBA-LEX respektuje tajemnicę zawodową, zapewniając ochronę danych i informacji pozyskanych w trakcie współpracy oraz po jej wygaśnięciu.

Kancelaria udziela pomocy w postaci stałej obsługi lub doraźnego wsparcia. Współpracujemy z przedsiębiorcami z sektora małych, średnich oraz dużych firm. Każdy radca prawny, adwokat oraz prawnik Kancelarii Prawnej VERBA-LEX jest uprawniony do udzielania porad (ustnych i pisemnych), przygotowania opinii, sporządzenia dokumentacji oraz reprezentowania Klienta przed sądami oraz organami administracyjnymi. Obok wsparcia prawnego nasi Klienci mogą liczyć na rzetelną obsługę administracyjną, za którą odpowiada nasz personel administracyjno-biurowy.

more

Team

We guarantee legal assistance to specialists with many years of experience

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 798 139 259

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.