KIRP
Język polski English language

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne
Ius est ars boni et aequi

Wielu wie dużo, nikt wszystkiego
Multi multa sciunt, nemo omnia

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo

Kancelaria Prawna VERBA-LEX

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych, głównie spółek, agencji pracy tymczasowej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji oraz stowarzyszeń, jak i podmiotów z sektora MŚP oraz z sektora publicznego, a także reprezentujemy osoby fizyczne w obszarze prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego nieletnich, prawa cywilnego i rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty, podział majątku) oraz dochodzenia odszkodowań będących następstwem wypadków komunikacyjnych. Świadczymy również kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych, w tym realizacji audytów zgodności i bezpieczeństwa teleinformatycznego (testy penetracyjne), opracowywania dokumentacji oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla firm i instytucji różnorodnych branż. Wspieramy firmy w skutecznym rozwoju działalności i osiąganiu sukcesów w biznesie.

Kancelaria Prawna VERBA-LEX posiada swoje biura w Warszawie, Łodzi i Radomiu, jednak usługi świadczymy na terenie całego kraju. Zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, prawnicy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prawa, a także eksperci do spraw ochrony danych osobowych. Śledzenie bieżących zmian w ustawodawstwie umożliwia działanie zgodne z aktualnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym postępowaniu. Ponadto każdy prawnik VERBA-LEX respektuje tajemnicę zawodową, zapewniając ochronę danych i informacji pozyskanych w trakcie współpracy oraz po jej wygaśnięciu.

Kancelaria udziela pomocy w postaci stałej obsługi lub doraźnego wsparcia. Współpracujemy z przedsiębiorcami z sektora małych, średnich oraz dużych firm. Każdy radca prawny, adwokat oraz prawnik Kancelarii Prawnej VERBA-LEX jest uprawniony do udzielania porad prawnych (ustnych i pisemnych), przygotowania opinii prawnych, sporządzenia dokumentacji oraz reprezentowania Klienta przed sądami oraz organami administracyjnymi. 

more

Team

We guarantee legal assistance to specialists with many years of experience

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.