KIRP
Język polski English language

Kancelaria

Wynagrodzenie

Oferujemy formę współpracy i rozliczeń indywidualnie ustalaną z Klientem opartą o stawkę godzinową pracy prawnika lub wynagrodzenie ryczałtowe za obsługę kompleksową obejmującą świadczenie obsługi prawnej w indywidualnie ustalonym wymiarze godzin.

Stosowane przez nas stawki wynagrodzenia są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych członków zespołu. W relacjach z Klientami kierujemy się zasadą „value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Ceniąc czas i spokój naszych Klientów, staramy się, aby nasze działania były efektywne, skuteczne oraz by zmierzały do realizacji wyznaczonego celu w jak najkrótszym czasie. Kancelaria gwarantuje Klientom stałe przekazywanie informacji o podejmowanych czynnościach, otrzymywanej korespondencji oraz stanie każdej sprawy, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.