KIRP
Język polski English language

Zespół

Dorota Szymańska

Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, w sądach rejonowych i okręgowym, jak również jako in house lawyer w międzynarodowych firmach leasingowych (Niemcy).

Wykładowca z zakresu prawa handlowego dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, jak również szkoleń z zakresu prawa nieruchomości dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych.

Jest specjalistką od spraw rejestrowych spółek, fundacji i stowarzyszeń. Doradza przy przekształceniach, łączeniach oraz przejęciach spółek.

Przeprowadza procesy due dilligence, inwestycyjne, a także związane z prawną obsługą transakcji na rynku nieruchomości.

Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze (w tym międzynarodowe) w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w sprawach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Uczestniczy w negocjacjach warunków kontraktów w tym umów, których przedmiotem jest realizacja inwestycji budowlanych czy kupno i wynajem powierzchni użytkowej. Jako ceniony specjalista z zakresu prawa wspólnotowego i spółdzielczego, od wielu lat doradza w zakresie praw i obowiązków członków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a także praw i obowiązków samych wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz firm zarządzających i administrujących nieruchomościami.

Doradza przedsiębiorcom w profesjonalnym obrocie handlowym, a także opiniuje i przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne.

Służy wsparciem dla Klientów, mając na względzie sukces, zadowolenie i dobro Klientów w realizacji ich przedsięwzięć biznesowych.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów biznesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Występuje w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej. Prowadzi postępowania egzekucyjne.

Klientów indywidualnych reprezentuje w sporach sądowych m.in. z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w sprawach o rozwód i separację, o roszczenia alimentacyjne, dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich i podziału majątku, jak również w sporach cywilnych, w tym z zakresu prawa spadkowego.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (Legal English), w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 798 139 259

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.