KIRP
Język polski English language

Zespół

Przemysław Ćwiek

Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, w sądach rejonowych i okręgowym.

Wieloletni szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie transakcji gospodarczych i kapitałowych. Pomaga Klientom w zdefiniowaniu strategii rozwoju ich biznesu jako całości i poszczególnych biznesów wchodzących w jego skład oraz wdrożeniu rozwiązań, poprzez konkretne działania w poszczególnych obszarach działalności firmy.

Koncentruje się również na prawnej ochronie szeroko pojętych dóbr niematerialnych, w tym ochronie praw twórców, ochrony dobrego imienia oraz know – how oraz na prawie mediów. Doradza w zakresie dotyczącym zabezpieczania i naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Opiniuje i przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne, reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów biznesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Występuje w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.