KIRP
Język polski English language

Zespół

Przemysław Ćwiek

Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, w sądach rejonowych i okręgowym.

Wieloletni szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie transakcji gospodarczych i kapitałowych. Pomaga Klientom w zdefiniowaniu strategii rozwoju ich biznesu jako całości i poszczególnych biznesów wchodzących w jego skład oraz wdrożeniu rozwiązań, poprzez konkretne działania w poszczególnych obszarach działalności firmy.

Koncentruje się również na prawnej ochronie szeroko pojętych dóbr niematerialnych, w tym ochronie praw twórców i artystów, z naciskiem na obsługę rynku sztuki i mody, ochrony dobrego imienia oraz know – how oraz na prawie mediów. Doradza w zakresie dotyczącym zabezpieczania i naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Opiniuje i przygotowuje umowy handlowe i cywilnoprawne, reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach.

W Kancelarii odpowiedzialny jest także za współpracę z podmiotami gospodarczymi w związku z dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. Kieruje i koordynuje zadaniami zespołu pracowników specjalizującego się w masowej obsłudze windykacyjnej instytucji finansowych i spółek prawa handlowego. Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych, w tym w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz egzekucją.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów biznesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Występuje w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej.

Klientów indywidualnych reprezentuje w sporach sądowych m.in. z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w sprawach o rozwód i separację, o roszczenia alimentacyjne, dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich i podziału majątku, jak również w sporach cywilnych i ubezpieczeniowych (wypadki komunikacyjne), oraz z zakresu prawa spadkowego.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 503 435 188

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.