KIRP
Język polski English language

Blog

Urlop rodzicielski również dla ojców

Na chwilę obecną ojciec ma prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego jedynie wtedy, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Ojciec dziecka, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień matki.

Zmienią się także zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana. Zmiany te są konieczne ze względu na dużą skalę nadużyć.

Dnia 30 września 2014 r. rząd przyjął projekt nowelizacji w tej sprawie, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.