KIRP
Język polski English language

Blog

Czy sprzedaż gruntu, jako otrzymanej darowizny, zostaje zwolniona z podatku w celu finansowania budowy nieruchomości?

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipa 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) następuje zwolnienie podatników z podatku w ściśle określonym czasie ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy na realizację własnego celu mieszkaniowego. Cele, których sfinansowanie uprawnia do zwolnienia wymienione zostały w art. 21 ust. 25 w/w ustawy, tj. wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego jak również na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1. Natomiast, kredyt ten musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi kolejny etap realizacji tego celu mieszkaniowego.

Uzyskany przychód ze sprzedaży działek, wydatkowany zostaje na budowę własnego budynku mieszkalnego, czy też na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego. Spełnienie warunków wskazanych w wyżej wymienionym przepisie stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 w/w ustawy, może korzystać część uzyskanego dochodu, która odpowiada udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia działek, przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.