KIRP
Język polski English language

Blog

Czy wypłata świadczenia pieniężnego ,,500 plus'' wpływa na zmniejszenie alimentów?

Często zdarza się, że słyszymy wypowiedzi, iż otrzymanie świadczenia pieniężnego ,,500 plus'' będzie miało wpływ na zmniejszenie alimentów i wówczas zobowiązany rodzic będzie mógł żądać ich obniżenia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie uregulował tą kwestię, wskazując, iż przy ustalaniu wysokości alimentów nie wlicza się świadczeń z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, wydatków związanych z pieczą zastępczą, a także świadczeń rodzinnych. Zgodnie z powyższym uregulowaniem, świadczenie ,,500 plus'' nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego. Nie powoduje zatem obniżenia alimentów ani nie wpływa na ich podwyższenie.

Tym samym powyższej kwoty nie wlicza się do dochodów rodziny. Zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych rodzic nie może się bronić i skutecznie podnosić, że dziecko otrzymuje od państwa świadczenie wychowawcze z programu "500 plus"  i w związku z tym powinien on być częściowo zwolniony z kosztów utrzymania dziecka. Powyższe rozumowanie prowadziłoby do zmniejszenia wkładu rodzica w wychowanie dziecka.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.