KIRP
Język polski English language

Blog

Egzekwowanie alimentów - sposoby egzekucji

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest prowadzona na podstawie wyroku sądu zasądzającego alimenty, zaopatrzonego w klauzule wykonalności. Sąd z urzędu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności i doręcza wierzycielowi. Jeżeli dłużnik nie płaci alimentów albo płaci nieregularnie, wówczas wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne, składając wniosek do komornika.

Egzekucja może być prowadzona z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, nieruchomości, czy też rachunku bankowego dłużnika. Najczęściej wszczyna się egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Może się jednak zdarzyć tak, że zobowiązany do płacenia alimentów odbywa karę pozbawienia wolności i wtedy wierzyciel powinien zwrócić się do dyrektora zakładu karnego i przedłożyć mu uzyskany z sądu tytuł wykonawczy. Dyrektor wypłaci wówczas wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze, które znajdują się w depozycie zakładu karnego, stosowanie do art. 125 k.k.w. W razie, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna można wnieść o wyjawienie majątku dłużnika bądź pozwać inne osoby, np. (dziadków dziecka).

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.