KIRP
Język polski English language

Blog

Jak prawidłowo wskazać wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty?

Składając do sądu pozew o zasądzenie alimentów, powód jest zobowiązany do wskazania w nim również wartości przedmiotu sporu, czyli tzw. ,,w.p.s”. Wartość przedmiotu sporu będzie zależała od wysokości alimentów, których domagamy się od drugiej strony. W.p.s została określona w art. 22 k.p.c, który wyraźnie wskazuje, że w sprawach  o świadczenia powtarzające się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeśli trwają one krócej niż rok, to za cały czas ich trwania. Wartością przedmiotu sporu będzie zatem ich suma za okres 12 miesięcy.

Przykładowo, jeśli powód dochodzi alimentów w wysokości np. 800 zł miesięcznie to musi określić w pozwie w.p.s w wysokości 9.600 zł (8oo zł x 12 miesięcy). Oczywiście nie będzie on obciążany taką kwotą do zapłaty. Wskazana wartość pozwala na określenie m.in opłaty sądowej, którą zostanie obciążony pozwany po zakończeniu sprawy. W razie braku określenia w pozwie w.p.s, sąd wezwie powoda do usunięcia braku formalnego.

Nieco inaczej wygląda kwestia, gdy dochodzimy alimentów zaległych, wówczas wartością przedmiotu sporu będzie cała należna kwota. Jeżeli zatem pozwany będzie zalegał z płaceniem alimentów na dziecko i zaległość ta wyniesie np. 10.000 zł, to powód w pozwie powinien oznaczyć właśnie tą kwotę jako wartość przedmiot sporu.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.