KIRP
Język polski English language

Blog

Kary finansowe w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Powyższe kary mogą być nałożone za naruszenie obowiązku przez Administratora danych i podmiotu przetwarzającego m.in. za:

Konsekwencje finansowe mogą spotkać także podmiot certyfikujący oraz podmiot monitorujący.

Z kolei karę w wysokości do 20 000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, Organ nadzorczy może nałożyć m.in. za naruszenie:

Podsumowując omawiane powyżej sankcje finansowe, należy stwierdzić, iż ich rozmiar może w znacznym stopniu poprawić przetwarzanie danych osobowych w organizacjach różnych branż, w tym przyczynić się do poprawy stosowanych systemów bezpieczeństwa.

Nałożenie maksymalnej kary do 20 000.000 euro, czy też w przypadku przedsiębiorstwa 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, może w pesymistycznym wariancie spowodować zamknięcie firmy. 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.