KIRP
Język polski English language

Blog

Kiedy można wnioskować o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wnioskować do sądu o jej przywrócenie zawsze, gdy ustanie przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej. Rodzic będzie zatem musiał wykazać dowodowo, jakie pozytywne zmiany zaszły w relacjach między nim a dzieckiem, od czasu wydania przedmiotowego postanowienia, aż do chwili obecnej. Dla sądu najważniejsze będzie zawsze dobro dziecko, a nie osobiste intencje rodzica. Sąd opiekuńczy również w tym przypadku może podjąć postępowanie z urzędu.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.