KIRP
Język polski English language

Blog

Kontakty z dzieckiem - jakie formy obejmują?

O prawie do realizacji kontaktów z dzieckiem stanowi art. 113 § 2 kro. Należy pamiętać, że prawo do kontaktów z dzieckiem zachowuje rodzic niezależnie od przysługującej mu władzy rodzicielskiej. Powyższe oznacza, że nawet, jeśli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd rozstrzygając o kontaktach wskazuje na:

a) pobyt z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu),

b) bezpośrednie porozumiewanie się,

c) utrzymywanie korespondencji,

d) korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Powyższy katalog ma jednak charakter otwarty. Nie można zapominać, że przesłanką każdego rozstrzygnięcia sądu o kontaktach z dzieckiem jest jego dobro, a nie interes jednego czy obojga rodziców. Jeżeli rodzice nie potrafią się porozumieć i ustalić między sobą jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem, każde z nich może złożyć wniosek do sądu o ustalenie kontaktów, wskazując przy tym precyzyjnie, jak mają być one realizowane.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.