KIRP
Język polski English language

Blog

Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców i dzieci, a także krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zasądzenia alimentów może dochodzić dziecko od matki, ojca lub obojga rodziców. Prawo do świadczeń alimentacyjnych ma także wnuk od dziadka i dziadek od wnuka. Dziecko może również domagać się alimentów od męża swojej matki, który nie jest jego biologicznym ojcem, a także od żony swojego ojca, niebędącej jego matką (art. 144 § 1 kro), czyli pasierb od ojczyma i macochy. Takie samo uprawnienie przysługuje ojczymowi wobec dziecka, jeśli przyczyniał się do jego wychowania i utrzymania, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia społecznego.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.