KIRP
Język polski English language

Blog

Nowe regulacje i istotne zmiany – RODO

Podmioty z sektora publicznego i prywatnego prowadzące działalność w Unii Europejskiej (UE) będą zobowiązane stosować przepisy RODO. Nadto nowe przepisy ww. rozporządzenia będą obejmować swym zasięgiem również podmioty spoza UE o ile będą one przetwarzać dane osób, przebywających w Unii.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie RODO:

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – IOD (poprzednio Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI)

Brak obowiązku stosowania 8 (ośmio) znakowych haseł zmienianych co 30 dni

Zwiększenie świadomości pracowników o ochronie danych osobowych

Wymóg monitorowania i raportowania wycieków danych

Obowiązek regularnego testowania bezpieczeństwa

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Wzrost uprawnień – wprowadzenie prawa do zapomnienia

Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych dziecka za zgodą opiekunów

Profilowanie

Rozszerzona formuła zgód

Kary finansowe

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 503 435 188

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.