KIRP
Język polski English language

Blog

Ochrona danych osobowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych

Zarząd spółki może, ale nie ma takiego obowiązku, powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 roku przyszłego Inspektora Ochrony Danych) i zgłosić do rejestracji Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz powierzyć jemu wprowadzenie i nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych. Należy wyraźnie podkreślić, iż  w spółkach kapitałowych członek zarządu spółki nie może pełnić wyżej wymienionej funkcji. W wypadku braku powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zarząd spółki powinien jako Administrator danych wprowadzić odpowiednią dokumentację i zabezpieczenia techniczne zgodne z rozporządzeniem MSWiA i postępować w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W zależności od rodzaju działalności spółki możemy wyróżnić przykładowe zbiory danych osobowych:

Spółka podlega obowiązkowi rejestracji zbiorów w GIODO zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, chyba  że powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wówczas on prowadzi jawną ewidencję zbiorów zawierających dane osobowe. Tylko zgłoszenia wymagają zbiory zawierające dane sensytywne.

Dane sensytywne to informacje zdefiniowane w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. Zaliczamy do nich dane ujawniające:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.