KIRP
Język polski English language

Blog

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem wynika z art. 113(2) § 2 kro. Zawsze, gdy wymaga tego dobro dziecka możemy złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może przede wszystkim zakazać spotykania się z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, a także może zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica albo kuratora, bądź ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość albo zakazać w ogóle porozumiewania się na odległość.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.