KIRP
Język polski English language

Blog

Otrzymanie faktury WNT z opóźnieniem, a obowiązek podatkowy VAT

Ustawa o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów określa nabycie prawa do rozporządzania towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego. Ponadto zakup towarów od kontrahenta zagranicznego, aby mógł być transakcją zakwalifikowaną jako WNT, powinien nastąpić na rzecz czynnego podatnika VAT-UE, czyli zarejestrowanego dla celów czynności wewnątrzwspólnotowych.

Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. w kwestii ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego WNT nic nie zmieniła. Otóż obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Jak więc w księgach rachunkowych wykazać transakcję, jeżeli do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy nabywca podatnik nie posiada faktury?

Nabywca towarów w ramach transakcji WNT nie powinien czekać na dokument od kontrahenta zagranicznego, gdyż przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów to nabywca jest podatnikiem. W związku z tym ciąży na nim obowiązek wykazania podatku należnego od dokonanej transakcji. Dlatego też podatnik nabywający towar, gdy nie otrzyma faktury, to 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru ma obowiązek opodatkować transakcję i wykazać ją w deklaracji VAT za ten miesiąc, w którym została dokonana transakcja.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.