KIRP
Język polski English language

Blog

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy sąd orzeka?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje na wniosek rodzica, bądź w wyniku wszczęcia postępowania z urzędu, gdy dobro dziecka zostaje zagrożone, np. w związku z powzięciem informacji zgłoszonej przez policję, czy MOPS. Sąd także może pozbawić władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód, separację, czy unieważnienie małżeństwa, jeżeli dojdzie do przekonania, że miało miejsce rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka. Najczęściej sąd korzysta z orzeczenia tego środka, gdy wcześniej zastosowane łagodniejsze środki nie przyniosły rezultatu. Sąd orzeknie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej zawsze, gdy nie może ona być wykonywana z powodu:

Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej (fakultatywnie), gdy rodzić trwale nie wykazuje zainteresowania się dzieckiem. Sądem właściwym do złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej będzie Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zawsze, gdy ustanie przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może orzec jej przywrócenie.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.