KIRP
Język polski English language

Blog

Regulamin pracy po nowemu

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wyżej wymieniony wymóg ustawowy dotyczył pracodawcy zatrudniającego minimum 20 pracowników.

Zmiana przepisów w tym zakresie powoduje, iż pracodawca zatrudniający minimum 20, a zarazem poniżej 50 pracowników, jest uprawniony opracować i wdrożyć powyższy regulamin. Z kolei, jeżeli z wnioskiem o przygotowanie regulaminu wystąpi zakładowa organizacja związkowa, pracodawca będzie do tego zobowiązany.

Przedmiotowa zmiana identycznie się przedstawia przy tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.