KIRP
Język polski English language

Blog

Rozwód – jedna rozprawa, czy więcej?

Istnieje możliwość zakończenia sprawy rozwodowej na jednej rozprawie. Ma to miejsce, gdy oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie.

W zdecydowanej większości przypadków to same strony przedłużają postępowanie sądowe, w szczególności jeżeli wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też jeżeli nie są w stanie uzgodnić warunków opieki nad dzieckiem (m.in. władza rodzicielska, kontakty, alimenty). Strony zgłaszają wówczas dowody na poparcie swoich twierdzeń, wnoszą o przesłuchanie świadków, chcą się odnieść do twierdzeń strony przeciwnej. Niewykluczone jest wówczas badanie OZSS, na które zazwyczaj się czeka. Niekiedy także strony decydują się na podjęcie mediacji. To wszystko wydłuża całość postępowania.

Zaznaczenia wymaga, iż przesłuchanie jednego świadka trwa średnio 15-30 minut, ale są też świadkowie, których czas przesłuchania zajmuje więcej czasu. Występują również sytuacje niemożności stawienia się świadka na wyznaczoną już rozprawę. Wówczas sąd jest zobowiązany odroczyć rozprawę na inny termin. Z wymienionych powyżej przyczyn dość często zakończenie sprawy rozwodowej na jednej rozprawie jest niemożliwe.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.