KIRP
Język polski English language

Blog

Rozwód, a forma aktu notarialnego

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku separacji faktycznej. W tym przypadku przepisy prawa polskiego nie odbierają małżonkom możliwości złożenia oświadczeń w akcie notarialnym wskazujących m.in. po której stronie leży wina rozkładu pożycia małżeńskiego, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, czy też istnienie separacji faktycznej między stronami.

W akcie notarialnym małżonkowie mogą ustalić również warunki płacenia alimentów, np. alimenty na małżonka (w trakcie trwania małżeństwa to przyczynianie się do potrzeb rodziny, ewentualnie umowna renta – należy mieć na uwadze, że konsekwencje prawne obu tych instytucji prawnych są inne), alimenty na małoletnie dziecko.

Należy zadać sobie pytanie, czy sporządzenie takiego aktu notarialnego ma sens?

Otóż, w przypadku zaistnienia w przyszłości sporu sądowego omawiany akt notarialny nie zamyka stronom drogi do prowadzenia dowodu przed sądem, czy wina jednego z małżonków wskazana w akcie była czy też nie. Oczywiście, fakt, że jeden z małżonków wziął winę na siebie pogarsza jego sytuację procesową. Konkludując tego typu oświadczenia złożone przed notariuszem mogą pomóc w postępowaniu dowodowym, ale w żadnym razie nie stanowią gwarancji uznania ich przez sąd.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia dotycząca warunków płacenia alimentów zawarta w omawianym akcie notarialnym. Jeżeli strona zobowiązana do płacenia podda się w akcie notarialnym egzekucji, to daje to możliwość pominięcia procesu sądowego i wyegzekwowania – w razie niepłacenia – należnych kwot, a w przyszłości, w razie potrzeby, wystąpienia na drogę postępowania sądowego o podwyższenie ich wysokości.

Wymaga podkreślenia, iż notarialne oświadczenie małżonków, że pozostają w faktycznej separacji, nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla dalszego istnienia małżeństwa . Strony nadal pozostają małżonkami bez separacji prawnej z towarzyszącymi temu konsekwencjami.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 503 435 188

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.