KIRP
Język polski English language

Blog

ROZWÓD – cywilny, czy kościelny?

Należy podkreślić, iż na rozwód cywilny nie ma wpływu stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Sąd Okręgowy zajmuje się jedynie małżeństwem, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie Sądu Metropolitalnego nie jest wiążące dla Sądu Okręgowego. Jednym słowem, Sąd Okręgowy przy rozpoznawaniu sprawy rozwodowej nie zwraca uwagi na treść orzeczenia sądu kościelnego.

Mając na uwadze okres rozpatrywania sprawy przez sąd kościelny, które jak wyżej zostało wskazane nie wywiera skutków cywilnych, właściwym byłoby najpierw zwrócenie uwagi na rozpatrzenie pozwu o rozwód w sądzie powszechnym.

Obowiązkiem Sądu Okręgowego jest ustalenie własnego, prawidłowego stanu faktycznego poprzez m.in. wnikliwe zapoznanie się z przedłożonymi dokumentami, przesłuchanie świadków etc. Nie ma możliwości jego skrócenia nawet w przypadku wcześniej przeprowadzonego postępowania kościelnego.

Na koniec, należy stwierdzić, iż to wyrok Sądu Okręgowego rozwiązujący małżeństwo ma skutki prawne, w następstwie którego następuje zmiana stanu cywilnego z małżeńskiego na stan wolny.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.