KIRP
Język polski English language

Blog

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

Zwolnienie od obowiązku alimentacyjnego kształtuje art. 144[1] kro. W myśl wskazanego przepisu, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przy czym powyższe zwolnienie nie może dotyczyć uchylenia się rodzica względem małoletniego dziecka.

Najczęściej w praktyce spotykamy się z sytuacją, kiedy rodzic z uwagi na trudną sytuację materialną w jakiej się znalazł (np. brak środków do życia, choroba) dochodzi od swojego dorosłego już dziecka (dzieci) alimentów. Dziecko będzie mogło uchylić się od ich płacenia w sytuacji, gdy, np. rodzic w przeszłości opuścił rodzinę i nie wykazywał zainteresowania dzieckiem, nie próbował się z nim kontaktować, nie uczestniczył w jego wychowaniu, życiu, nie płacił alimentów, czy też nie  utrzymywał kontaktów z rodziną. W takim wypadku, sąd mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy uzna za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego dochodzenie przez takiego rodzica od dziecka świadczeń alimentacyjnych i oddali powództwo w sprawie.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.