KIRP
Język polski English language

Blog

Urząd Skarbowy wprowadza kary za brak informacji w deklaracji VAT-26

Formularz deklaracji VAT-26 wynika ze zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzonych nowelizacją z dnia 7 lutego 2014 r. Odliczenie w 100% podatku VAT będzie  możliwe pod warunkiem, jeżeli podatnik dokona złożenia szczegółowej informacji o pojazdach wraz z informacją o ewidencji ich przebiegu na formularzu VAT-26 zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT. Ponadto należy tego dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Natomiast złożenie nieprawdziwej lub całkowite niezłożenie informacji w deklaracji VAT -26 o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej  podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych wg Kodeksu karnego skarbowego (art. 56 a).

Powyższym sankcjom karnym nie podlegają podatnicy składający właściwemu organowi podatkowemu informację VAT-26 po terminie, jeżeli nastąpiło to przed dokonaniem jakichkolwiek czynności przez organ podatkowy lub skarbowy w zakresie podatku VAT (art. 56 §3 k.k.s.). Ponadto ustawodawca uznał , iż  wprowadzenie kar w tym przypadku byłoby nadmiernie restrykcyjne, gdyż niezłożenie informacji w terminie skutkuje już dla podatnika utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdem samochodowym do czasu złożenia tej informacji.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.