KIRP
Język polski English language

Blog

Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jednolity 2016

Nowelizacja ww. ustawy uwzględniła zmiany, wprowadzone przez:

ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281),
ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 677).
Zmiany wprowadzone przez ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. ustawa 500+) dotyczą przede wszystkim zasad powierzenia danych osobowych podmiotom działających w interesie publicznym.

Z kolei zmiany wprowadzone przez zmianę ustawy o administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dotyczą zmiany organu odpowiedzialnego za wydanie odpowiednich przepisów wykonawczych i wzorów legitymacji inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kompetencje wymienionego wcześniej w ustawie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przejęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Najnowsze zmiany wynikają ze zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw i dotyczą możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.