KIRP
Język polski English language

Blog

Wspólnota Mieszkaniowa jako Administrator danych osobowych

Wspólnota Mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości. Nie można się do niej zapisać, nie można też z niej wystąpić. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z realizacją celów wspólnoty określonych w ustawie z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Wspólnota Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe jej członków. Wspólnota może legalnie przetwarzać dane osobowe niezbędne do zarządzania nieruchomością wspólną. Do tych danych należą:

Właściciel lokalu nie może złożyć sprzeciwu w zakresie przetwarzania tych danych. Wspólnota nie jest zobowiązana do zbierania zgód na przetwarzanie danych od właścicieli lokali, jeżeli wiąże się to z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o własności lokali.

Wspólnota może przetwarzać również dane osobowe pracowników, osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz inne dane osobowe.

Umowa o powierzeniu zarządcy zarządu nieruchomością wspólną jest umową, w której powinny być zawarte, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wspólnota  Mieszkaniowa cały czas pozostaje Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Zadania określone w ustawie o ochronie danych osobowych wykonują w imieniu wspólnoty podmioty, które sprawują zarząd.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.