KIRP
Język polski English language

Blog

Wypożyczanie aut za granicą i „podatek u źródła”

Zatem w przypadku wynajmu auta za granicą kraju, którego okres nie przekracza 30 dni, podatnik wynajmujący samochód nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług. Nie mniej jednak podatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła, czyli podatku od wypłat należności na rzecz nierezydentów (czyli podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają na terytorium Polski.). W przypadku wypożyczalni samochodów, podatnik będzie opodatkowany zgodnie z zasadami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

Mechanizm poboru podatku „u źródła” polega na tym, że podmiot wypłacający należności z tytułu wynagrodzenia z tytułu wynajmu aut powinien przekazać pobrany podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podmiot ten powinien także przekazać wynajmującemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych informację ITF-2/IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.