KIRP
Język polski English language

Blog

Zakaz kontaktów z dzieckiem, jak należy wnioskować?

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zakaz utrzymywania kontaktów odpowiada zakazowi osobistej styczności z dzieckiem (spotkania, odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego pobytu), a także obejmuje komunikowanie się na odległość, utrzymywanie korespondencji itp.

W celu wydania zakazu osobistej styczności z dzieckiem, każdy z rodziców ma prawo złożyć do sądu wniosek. Właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania dziecka, a w razie jego braku, miejsce pobytu dziecka.  

Zakaz kontaktów z dzieckiem może być orzeczony na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przypadku  orzeczenia zakazu na czas nieoznaczony, zawsze możemy wnioskować do sądu o zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów, gdy ustała przyczyna orzeczonego zakazu, czyli nastąpiła poprawa stosunków w relacji z dzieckiem.

Podstawowymi przesłankami do orzeczenia najsurowszego środka, jakim jest zakaz osobistej styczności z dzieckiem są wszystkie sytuacje zagrażające dobru dziecka (życie, zdrowie, bezpieczeństwo, itp.) Doskonałym przykładem, jaki można wskazać jest wszczęcie postępowania karnego na szkodę dziecka, np. (znęcanie psychiczne i fizyczne, molestowanie seksualne). Samo wszczęcie postępowania karnego przeciwko rodzicowi będzie stanowiło podstawę do orzeczenia zakazu kontaktów z dzieckiem.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.