KIRP
Język polski English language

Blog

Zmiany w podatku VAT w 2015 r.

Nowelizacja przepisów dotyczących VAT w 2015 r. będzie obejmować takie zagadnienia jak poszerzenie towarów objętych samo naliczeniem VAT, zmianę odliczania VAT przez tzw. proporcję sprzedaży, likwidację zwolnienia z opodatkowania usług finansowo – ubezpieczeniowych.

Ustawodawca wprowadził w 2011 r. samo naliczenie VAT, które polega na tym, że VAT jest wykazywany nie przez sprzedającego, ale przez nabywcę. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wśród towarów objętych samo naliczeniem VAT pojawi się również dostawa złota jako surowca oraz złota inwestycyjnego. Ponadto samo naliczenie VAT obejmie także towary z branży elektronicznej, w tym telefony komórkowe. Zmiany te mają spowodować uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce.

Kolejne zmiany dotyczą zwolnień z opodatkowania usług finansowych i ubezpieczeniowych (uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług). Zatem od 1 stycznia 2015 r. usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego nie będą mogły korzystać ze zwolnień podatkowych w zakresie transakcji walutowych, udzielania kredytów i pożyczek, depozytów, gwarancji i wszelkich zabezpieczeń finansowych oraz udziałów w podmiotach posiadających osobowość prawną.

Powyższa zmiana polegać będzie na zwiększeniu kosztów świadczenia usług finansowo – księgowych, z uwagi na to, iż podmioty nabywające usługi niezbędne do wykonania swoich usług zwolnionych otrzymywały dotychczas faktury ze zwolnieniem z opodatkowania.

Nowelizacja spowoduje, iż świadczenie tego rodzaju usług będzie opodatkowane VAT. Jednakże podmioty nabywające te usługi na cele swojej działalności zwolnionej nie będą mogły dokonać odliczenia VAT. Finalnie ciężar kosztu VAT poniesie konsument, gdyż z pewnością banki oraz ubezpieczyciele przeniosą koszt nieodliczalnego VAT na ich klientów.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.