KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo korporacyjne

Każda transakcja czy restrukturyzacja przeprowadzana na rynku polskim wymaga obsługi od strony prawa korporacyjnego. Pozwala to wyeliminować ryzyko zakwestionowania prawidłowości czynności podejmowanych w ich toku. Kancelaria zapewnia w tym zakresie profesjonalną, wszechstronną i efektywną obsługę Klientów.

W ramach prawa korporacyjnego świadczymy obsługę prawną procesów:

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną organów spółek prawa handlowego (obsługa Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników, wsparcie Zarządów i Rad Nadzorczych), doradztwem prawnym i tworzeniem dokumentacji korporacyjnej. Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych.

Kancelaria oferuje także kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie należy zaliczyć:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.