KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo konsumenckie

Z zakresu prawa ochrony konsumentów, Prawnicy Kancelarii specjalizują się w sprawach m.in. z branży finansów i ubezpieczeń, reklamy, technologii informacyjnych, mediów, telekomunikacji i Internetu.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Dotyczy to w szczególności kwestii oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych. Analiza dotyczy także aspektu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, zarówno w kontekście spraw prowadzonych w tym przedmiocie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i spraw indywidualnych, które z tego tytułu mogą być wytoczone przedsiębiorcom przez konsumentów. Ponadto zapewniamy prawną ocenę działań reklamowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego (np. reklama wprowadzająca w błąd).

Doświadczeni Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznikiem Finansowym w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zapewniamy również obsługę prawną związaną z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowania sądowego w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.