KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Audyty prawne Due dilligence

Kancelaria oferuje dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta profesjonalny, wnikliwy i wszechstronny audyt prawny podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego w zakresie analizy prawnej stanu przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji i innych podmiotów obrotu gospodarczego, w ramach której wskazujemy ich słabe i mocne strony oraz poddajemy weryfikacji podejmowane czynności oraz procedury na tle obowiązującego prawa.

Oferujemy w szczególności:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.