KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Outsourcing zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

Usługa zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD), dawniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), to przejęcie przez Kancelarię wszystkich obowiązków IOD wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych wraz z wpisaniem Inspektora Ochrony Danych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Eksperci Kancelarii zapewnią realizację przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)..

Outsourcing IOD to realizacja obszarów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych takich jak: plan sprawdzeń, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, szkolenia dla osób upoważnionych oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych, a także docelowo pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Zakres usługi:

Korzyści z outsourcingu IOD:

Czy outsourcing zewnętrznego IOD jest konieczny?

Nie. Jest to decyzja dobrowolna każdej firmy oraz instytucji. Zalety, jakie posiada ta forma realizacji zobowiązań wobec Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprawiają, że coraz więcej podmiotów decyduje się z niej skorzystać, mając na uwadze zabezpieczenie danych osobowych. Ochrona tych danych jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania obecnych przedsiębiorców oraz instytucji państwowych i publicznych, gdyż nieodpowiednie zabezpieczenie danych jest karane grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Ponadto, gdy osoby, na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych osobowych, doznają krzywdy mogą dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Takie sytuacje uderzają nie tylko w finanse firmy, ale również w jej wizerunek. Wyciek danych obniża wiarygodność firmy bądź instytucji i może być początkiem afery medialnej.

Przedsiębiorcy oraz instytucje zainteresowane outsourcingiem zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych mogą skontaktować się z Kancelarią VERBA-LEX drogą mailową (adresy e-mail: warszawa@verba-lex.pl, lodz@verba-lex.pl, radom@verba-lex.pl) i telefoniczną (nr tel. +48 785 188 831) bądź osobiście w biurach Kancelarii w Warszawie, Łodzi lub Radomiu. Wyjaśnimy szczegółowo, w jaki sposób będzie wyglądała współpraca z Państwa firmą.

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych — od 2000,00 zł netto/mc*

*Uprzejmie informujemy, iż wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości firmy i rodzaju prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.


Dowiedz się więcej

Korzyści z posiadania zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (outsourcing IOD)

IOD odgrywa główną rolę w systemie ochrony danych osobowych w firmie będącej Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym. Powyższe stanowisko podziela także Zespół Roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych,...

 
IOD – funkcja obligatoryjna czy fakultatywna?

W określonych sytuacjach wskazanych w RODO, Administrator danych oraz Podmiot przetwarzający są zobowiązane wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, RODO daje państwom członkowskim Unii Europejskiej...

 
Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)

RODO wprowadziło nową instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z dniem 25 maja 2018 roku wyżej wymieniona instytucja zastąpiła dotychczasową instytucję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

 
Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) i zawiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Zarówno prawo polskie, jak również prawo europejskie nie wskazują na jakikolwiek akt wewnętrzny Organizacji dotyczący wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych...

 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.