KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Alimenty

Kancelaria Prawna VERBA-LEX prowadzi sprawy w zakresie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, w tym uzyskania świadczeń na dzieci w trakcie trwania sprawy o rozwód, czy o separację pomiędzy rodzicami. Prawnicy warszawskiej Kancelarii prowadzą zarówno sprawy o alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego, jak i dotyczące zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Czym są alimenty?

Są to świadczenia pieniężne, które wypłacane są osobie uprawnionej przez osobę zobowiązaną. Pod pojęciem tym mieszczą się także środki dostarczane na potrzeby wychowania. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania wynika z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa i obciążać może zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jednocześnie obowiązek ten ciąży na bliższych stopniem krewnych przed dalszymi. Podstawą prawną, która reguluje ten rodzaj świadczeń jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dn. 25 lutego 1964 roku z nowelizacjami.

Kto może ubiegać się o alimenty?

O ten rodzaj świadczeń może ubiegać się:

Podstawy żądania alimentów

Występują dwie przesłanki rozpatrywane przy przyznawaniu tego rodzaju świadczeń:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Warszawa

ul. Piękna 24/26A lok. 1
00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 213 16 10

Radom

ul. 11 Listopada 10A
26-609 Radom

Tel. kom.: +48 503 435 188

Kancelaria Prawna VERBA-LEX Paweł Strzałkowski

NIP: 7962573435
REGON: 141455843

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
32 2030 0045 1110 0000 0153 4360

Partner Zarządzający - Radca Prawny

Paweł Strzałkowski

Tel. kom.: +48 785 188 831

E-mail: pawel.strzalkowski@verba-lex.pl

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.