KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Podział majątku

Podział majątku, którego małżonkowie dorobili się w trakcie trwania wspólności ustawowej, może nastąpić w drodze umowy stron lub na skutek wyroku sądowego.

Rozwodzącym się małżonkom zawsze, gdy to tylko możliwe, prawnicy naszej Kancelarii sugerują ugodowe rozwiązanie kwestii wzajemnych rozliczeń finansowych. Przede wszystkim, należy mieć na względzie, że umowny podział majątku wspólnego w odróżnieniu od podziału majątku na drodze sądowej pozwala na zachowanie lepszych relacji między stronami oraz jest szybszy i tańszy.

W sprawach o umowny podział majątku Kancelaria oferuje:

Postępowanie o podział majątku zazwyczaj toczy się po zakończeniu sprawy rozwodowej, w odrębnym postępowaniu, przed Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca położenia majątku. Na wniosek jednego z małżonków, sąd orzekający rozwód lub separację może także dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Należy pamiętać, że podział majątku jest możliwy tylko w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustanie wspólności małżeńskiej powodują:

W przypadku, gdy wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, wniosek o podział majątku należy złożyć do sądu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym i każdemu z byłych małżonków należy się połowa majątku, bez względu na to, który z małżonków ponosi winę za rozwód. W sytuacji, gdy każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku w sposób nierówny, bądź gdy jedna ze stron w rażący sposób wpłynęła na umniejszenie majątku, można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Przy ocenie stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego, sąd będzie brał pod uwagę nie tylko sferę finansową ale także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Sprawy o podział majątku należą do kategorii spraw skomplikowanych i emocjonalnych. Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika - adwokata od rozwodów - pozwoli uniknąć błędów a przede wszystkim prowadzi do wydania korzystnego dla nas wyroku.

W zakresie spraw majątkowych Kancelaria VERBA-LEX prowadzi sprawy:

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.mikolajczyk@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.