KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Władza rodzicielska

Kancelaria Prawna VERBA-LEX zapewnia pomoc prawną w sprawach dotyczących dzieci, w szczególności związanych z:

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.mikolajczyk@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.


Dowiedz się więcej

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Niezbędnym elementem jest precyzyjne wskazanie miejsca, czasu i częstotliwości pobytu z dzieckiem.

 
Ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem wynika z art. 113(2) § 2 kro. Zawsze, gdy wymaga tego dobro dziecka możemy złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

 
Zakaz kontaktów z dzieckiem, jak należy wnioskować?

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zakaz utrzymywania kontaktów odpowiada zakazowi osobistej styczności z dzieckiem (...)

 
Kontakty z dzieckiem - jakie formy obejmują?

O prawie do realizacji kontaktów z dzieckiem stanowi art. 113 § 2 kro. Należy pamiętać, że prawo do kontaktów z dzieckiem zachowuje rodzic niezależnie od przysługującej mu władzy rodzicielskiej.

 
Ograniczenie władzy rodzicielskiej, kiedy można orzec?

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy złożyć w Sądzie Rejonowym, Wydziale Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

 
Kiedy można wnioskować o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wnioskować do sądu o jej przywrócenie zawsze, gdy ustanie przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej.

 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy sąd orzeka?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje na wniosek rodzica, bądź w wyniku wszczęcia postępowania z urzędu, gdy dobro dziecka zostaje zagrożone (...)

 

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.