KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wspieramy pod względem prawnym pracodawców, w tym agencje pracy tymczasowej w wykonywaniu ciążących na nich obowiązków. Prawnicy Kancelarii przygotowują analizy kwestii pracowniczych w transakcjach fuzji i przejęć oraz uczestniczą w negocjowaniu układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych. Nadto Kanc

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, w toku kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach prawa pracy:

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.