KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Kompleksowe wdrożenie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych

Usługa kompleksowego wdrożenia wymagań w zakresie ochrony danych osobowych zapewni przygotowanie Państwa Organizacji do wymogów prawnych stawianych przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). Nasi Eksperci w ramach wdrożenia przygotują dedykowane dla Państwa rozwiązania w zakresie ochrony danych z uwzględnieniem branży, w jakiej prowadzą Państwo działalność. Przygotowane rozwiązania będą miały odzwierciedlenie zarówno w kwestiach formalnych – dokumentacji, jak również będą miały bezpośrednie przełożenie na funkcjonujące w Organizacji procesy.

Powyższa usługa dedykowana jest również Organizacjom, które już rozpoczęły implementowanie zasad ochrony danych osobowych ale mają wątpliwości, czy przyjęte rozwiązania są wystarczające lub chciałyby dokonać ich aktualizacji przy wsparciu niezależnych Ekspertów.

Wdrożenie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych dotyczy również dostosowania Organizacji do wymagań Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W ramach wdrożenia zostaną wykonane m.in.:

W przypadku Państwa zainteresowania wyżej wymienioną usługą oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniżej podane adresy e-mail: warszawa@verba-lex.pllodz@verba-lex.pl, radom@verba-lex.pl lub pod numerem telefonu: +48 785 188 831.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.